Lá 9. The Hermit – Dreaming Way Tarot

9. The Hermit

0 (10)

The Hermit cố gắng tìm kiếm sự thật về bản thân mình. Ông bị lạc lối cho đến khi nhận ra rằng ông đang nắm giữ ánh sáng của sự thật trong chính bàn tay của mình. Lá này hàm nghĩa về một khoảng thời gian đơn độc, tách biệt khỏi thế giới để tập trung vào sự phản chiếu yên lặng từ nột tâm. Điều này này có thể hướng bạn đến một con đường mới.

Nghĩa xuôi: Chuyên gia về một lĩnh vực, thờ ơ với sự việc xung quanh, sống ẩn dật, tập trung vào nội ngã, sự dẫn dắt.

Nghĩa ngược: Cô đơn, không biết tìm kiếm giúp đỡ, tầm nhìn hẹp, bị phân tâm, dựa dẫm vào người khác.

Sách Dreaming Way Tarot – Rome Choi

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Dreaming Way Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply