Lá 2 of Wands – Vampires Tarot of the Eternal Night

2 of Wands 

Ý nghĩa lá 2 of Wands trong bộ bài Vampires Tarot of the Eternal Night

Đồng minh

Câu chuyện Ma cà rồng

Hai ma cà rồng tham gia vào mối quan hệ cùng có lợi nhưng khá cân bằng. Không có sự đảm bảo hay niềm tin trong liên minh bất an này. Cả hai phải hành động thận trọng, bởi bất kỳ thay đổi nào về hoàn cảnh cũng có thể dẫn đến sự chuyển đổi mạnh mẽ, khiến đồng minh trở thành kẻ thù.

Tiếp cận Bóng tối

Một quan hệ hay thỏa thuận không bên nào mong muốn và có thể không kéo dài. Hợp tác hay là cộng sự không tin cậy. Vấn đề bế tắc hoặc chưa được giải quyết.

Tiếp cận Con người

Thừa nhận xung đột hay rắc rối tiềm năng trong quan hệ hay nhóm hội. Cảnh giác những cách thức xoa dịu tình huống nguy hiểm và khó giải quyết. Năng lượng hỗn loạn tồn tại trong giây lát.

Ý nghĩa Tiên tri

Bất đồng: xung đột trong gia đình hay ở chỗ làm là không thể tránh khỏi. Bạn phải biết làm thế nào để thích nghi bản thân với những thay đổi đang diễn ra.

Bộ Bài Vampires Tarot of the Eternal Night – Davide Corsi, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Vampires Tarot of the Eternal Night

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply