Lá XI. Justice – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá XI. Justice – Vampires Tarot of the Eternal Night

XI – Justice Nghiệp Lời gợi ý: Cái bạn làm sẽ quyết định cái bạn nhận được. Vậy còn “căn…
Lá 9 of Pentacles – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá 9 of Pentacles – Vampires Tarot of the Eternal Night

9 of Pentacles Bước đi thận trọng Câu chuyện Ma cà rồng Cô ấy không cảm thấy sợ hãi. Anh ta…
Lá King of Pentacles – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá King of Pentacles – Vampires Tarot of the Eternal Night

King of Pentacles Sự đảm bảo Câu chuyện Ma cà rồng “Tất nhiên, vào đi. Xin chào. Cứ tự nhiên…
Lá Knight of Pentacles – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá Knight of Pentacles – Vampires Tarot of the Eternal Night

Knight of Pentacles  Bị dẫn dắt Câu chuyện Ma cà rồng “Nhưng ta có lời hứa cần phải thực hiện…
Lá XV. The Devil – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá XV. The Devil – Vampires Tarot of the Eternal Night

XV – The Devil Tự nguyện  Lời gợi ý: Bạn sẵn sàng bán bao nhiêu phần tự nguyện của bạn…
Lá Ace of Cups – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá Ace of Cups – Vampires Tarot of the Eternal Night

Ace of Cups Khởi đầu một quan hệ Câu chuyện Ma cà rồng Mục tiêu của Ma cà rồng, vốn…
Lá 10 of Swords – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá 10 of Swords – Vampires Tarot of the Eternal Night

10 of Swords Mơ mộng  Câu chuyện Ma cà rồng Cuối cùng, ác mộng cũng hết – theo yêu cầu…
Lá Queen of Swords – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá Queen of Swords – Vampires Tarot of the Eternal Night

Queen of Swords Nguy hiểm Câu chuyện Ma cà rồng “Thực sự rất mê hoặc. Đúng, danh tiếng đẩy ngươi…
Lá Queen of Cups – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá Queen of Cups – Vampires Tarot of the Eternal Night

Queen of Cups Cơn đói Câu chuyện Ma cà rồng “Khi mặt trăng căng tràn ánh sáng thì ta cũng…
Lá 6 of Pentacles – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá 6 of Pentacles – Vampires Tarot of the Eternal Night

6 of Pentacles Quà tặng Câu chuyện Ma cà rồng Sợi dây chuyền được trao là khoảnh khắc hiếm hoi…
Lá 8 of Pentacles – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá 8 of Pentacles – Vampires Tarot of the Eternal Night

8 of Pentacles Học hỏi Câu chuyện Ma cà rồng Trong tay cô không có gì ngoài thời gian, cô…
Lá 10 of Pentacles – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá 10 of Pentacles – Vampires Tarot of the Eternal Night

10 of Pentacles Vận may Câu chuyện Ma cà rồng Chiếc rương gỗ giản dị đựng đồ quý giá và…
Lá 2 of Wands – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá 2 of Wands – Vampires Tarot of the Eternal Night

2 of Wands  Đồng minh Câu chuyện Ma cà rồng Hai ma cà rồng tham gia vào mối quan hệ…
Lá V. The Hierophant – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá V. The Hierophant – Vampires Tarot of the Eternal Night

 V. The Hierophant Quy luật cuộc đời Lời gợi ý: Quy luật nào hình thành nên các nguyên tắc và…
Lá XVIII. The Moon – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá XVIII. The Moon – Vampires Tarot of the Eternal Night

XVIII – The Moon Bóng tối Lời gợi ý: Bạn thấy gì và làm gì trong bóng tối? Theo truyền…
Lá 3 of Pentacles – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá 3 of Pentacles – Vampires Tarot of the Eternal Night

3 of Pentacles Sự sáng suốt Câu chuyện Ma cà rồng Ma cà rồng săn lùng máu của các sinh…
Lá Knight of Cups – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá Knight of Cups – Vampires Tarot of the Eternal Night

Knight of Cups Người tìm kiếm Câu chuyện Ma cà rồng “Tim ta không còn đập. Linh hồn ta gặm…
Lá Knight of Wands – Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá Knight of Wands – Vampires Tarot of the Eternal Night

Knight of Wands Quan sát Câu chuyện Ma cà rồng “Ta vô hình như không khí mà ngươi thở, im…