Lá 14. Temperance – Dreaming Way Tarot

14. Temperance

0 (15)

Khi nào ta có ham muốn, khi đó ta cần sự cân bằng và điều độ. Những thứ ta khao khát không mang lại sự thoải mái. Chỉ có Temperance mới cho ta sự hòa hợp và yên bình trong tâm trí bằng cách thỏa hiệp và tự kiềm chế. Lá này mang hàm nghĩa về sự điều độ và tìm kiếm sự cân bằng.

Nghĩa xuôi: Sự cám dỗ, tâm trí yên bình, sự hội nhập, chuyển đổi có lợi, sự hòa hợp, sự thỏa hiệp.

Nghĩa ngược: Lo lắng, xung đột, sự chia cách, buông thả và sự cạnh tranh.

Sách Dreaming Way Tarot – Rome Choi

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Dreaming Way Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply