Lá 11. Justice – Dreaming Way Tarot

11. Justice

0 (12)

Justice nắm cán cân của sự bình đẳng và sự cân bằng thiêng liêng bằng một tay. Thanh kiếm hai lưỡi trong bàn tay còn lại nhắc nhở chúng ta nên áp dùng cùng chuẩn mực cho mọi người. Lá này hàm nghĩa rằng chúng ta cần cân nhắc kỹ càng trước khi hành động.

Nghĩa xuôi: trách nhiệm, giải quyết vấn đề, chú trọng sự cân bằng, chấp nhận kết quả, cân nhắc cả hai phía.

Nghĩa ngược: Bỏ qua sự thực, không chấp nhận thực tế, không quả quyết, không liêm chính.

Sách Dreaming Way Tarot – Rome Choi

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Dreaming Way Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply