Trải Bài Tarot – Suy Nghĩ Về Lẽ Sống Còn

Suy Nghĩ Của Jean-Paul Sartre Về Lẽ Sống Còn

Jean-Paul Sartre là nhà triết học người Pháp; ông còn là nhà soạn kịch, nhà văn và cũng là một nhà hoạt động chính trị. Trong Thế chiến II, Ông được trao thưởng giải Nobel Văn học năm 1964, nhưng ông đã từ chối niềm vinh dự đó.

Hãy suy nghĩ về những vấn đề mà các nhà triết học đã luôn bàn bạc từ bao lâu nay và trải bài theo hình chữ X.

Suy Nghĩ Của Jean-Paul Sartre Về Lẽ Sống Còn

1. Đối với bạn, ý nghĩa của cuộc sống là gì?

2. Cá tính thực sự của bạn là gì?

3. Cái chết là gì?

4. Có tồn tại thế lực siêu nhiên nào đó không, như Chúa trời hay thần thánh?

5. Làm sao tôi phân biệt được sai và đúng?

6. Ý thức là gì?

7. Hạnh phúc là gì?

8. Tính xác thực có ý nghĩa gì với bạn?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts