Trải Bài Tarot – Sự Cách Tân Đột Phá

 

Lấy cảm hứng từ thiên tài Steve Jobs, trải bài này được dùng khi bạn cần một sự đột phá trong cuộc sống.

innovation

  1. Định hướng của tôi là gì?
  2. Niềm đam mê đưa tôi đến đâu?
  3. Tôi có thể phát huy sự sáng tạo của mình như thế nào?
  4. Điều gì giúp tôi dũng cảm hành động?
  5. Tôi có cho phép bản thân mình trải nghiệm thất bại để có thể thành công không?
  6. Điều gì giúp tôi tin rằng mọi việc đều có thể?
  7. Triển vọng nào tôi chưa nhận ra?
  8. Điều gì sẽ thay đổi khi tôi cải tiến suy nghĩ của mình?
  9. Tôi cần bắt đầu làm gì ngay lúc này?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply