Trải Bài Tarot – Hoạt Động Tình Nguyện

Bạn muốn giúp đỡ người khác? Trải bài được tạo ra nhắm chỉ dẫn hướng đi cho bạn khi bạn muốn làm tình nguyện viên.

Hãy thực hiện trải bài với niềm tận tâm và tình yêu thương. Bất kì cử chỉ nào thể hiện lòng hảo tâm, dù nhỏ nhoi cách mấy, đều tạo ảnh hưởng tốt trong mắt người khác.

Hoạt Động Tình Nguyện

1. Bạn nên giúp đỡ cho thành phần độ tuổi nào?

2. Sở trường của bạn là gì?

3. Bạn cần dành bao nhiêu thời gian cho hoạt động tình nguyện này?

4. Bạn có đủ khả năng để đảm nhận trách nhiệm/nghĩa vụ?

5. Làm thế nào để bạn có thể thực hiện công tác tốt nhất?

6. Công việc tình nguyện nào phù hợp với bạn nhất?

7. Bạn nên hướng đến tổ chức nào?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts