The World – Animism Tarot

XXI. The World – The Asagi Koi Fish – Cá Asagi Koi

21

Nó nhảy múa trên nơi mà mọi nguyên tố tụ hội lại như một hòa tấu. Chào mừng tới thiên đường của nó. Nó là sự hoàn thiện và hoàn hảo, bùng cháy với những trải nghiệm và dành thời gian tích lũy tri thức. Nó lan tỏa niềm vui và những may mắn, đem lại phước lành trong cả quãng đường đó và được vẻ vang mỗi khi nó xuấ hiện.

The Koi: quá trình, sự thịnh vượng, sự thành công, sự cân bằng, hòa bình, cơ hội.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply