Knight of Pentacles – Animism Tarot

Knight of Pentacles: The Black Rhinoceros – Tê Giác đen

пр

Ổn định và bền bỉ, nó đã đi một quàng đời dài. Nó như một tảng đá: bất di bất dịch, tinh thần bất khuất, kiên định và mạnh mẽ. Một chiến sĩ thực dụng và có nền móng vững vàng, nó biết điều gì để mong chờ, cần chuẩn bị như thế nào và làm thế nào để ổn thỏa mọi việc.

The Rhinoceros: Sự xác định, sự thông thái, sức mạnh, sự ổn định, sự nhận thức, sự chịu đựng.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Related Posts

Leave a Reply