The Hanged Man – Animism Tarot

The Hanged Man: The Opossum – Thú có túi ôpôt

12

Tại sao nó lại bị treo lên, tại sao nó lại nhìn ngược? Chỉ nó hiểu. Thế giới của nó có thể không có cái lý gì cả, nhưng
nhiều khi cuộc sống cần sự vô lý ấy, và nhiều khi góc nhìn cũng cần được dịch đổi để có được sự sáng tỏ. Vậy nên nó sẽ tiếp tục bám đó cho tới khi nó tìm thấy sự giải thoát cho bản thân.

The Opossum: Sự kiên nhẫn, sự tìm kiếm , sự tập trung, sự can đảm, cơ hội, sự sáng tạo.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply