Lá 8 of Clouds – Osho Zen Tarot

Lá 8 of Clouds – Osho Zen Tarot

8 of Clouds Lời dẫn giải Tội lỗi là một trong những cảm xúc tiêu cực nhất mà chúng ta có.…
Lá XVI. Thunderbolt – Osho Zen Tarot

Lá XVI. Thunderbolt – Osho Zen Tarot

XVI. Thunderbolt Lời dẫn giải Lá bài cho thấy hình ảnh một tòa tháp đang bốc cháy, đang bị phá…
Lá V. No-thingness – Osho Zen Tarot

Lá V. No-thingness – Osho Zen Tarot

V. No-thingness Lời dẫn giải Ở trong “hư vô” có thể gây mất phương hướng và thậm chí sợ hãi.…
Lá King of Clouds – Osho Zen Tarot

Lá King of Clouds – Osho Zen Tarot

King of Clouds Lời dẫn giải Sẽ có lúc và có nơi cần ta nắm quyền kiểm soát, nhưng nếu…
Lá Queen of Fire – Osho Zen Tarot

Lá Queen of Fire – Osho Zen Tarot

Queen of Fire Lời dẫn giải Nữ hoàng Lửa giàu có như một nữ hoàng đích thực nên bà luôn có…
Lá X. Change – Osho Zen Tarot

Lá X. Change – Osho Zen Tarot

X. Change  Lời dẫn giải Biểu tượng của lá bài này là bánh xe khổng lồ đại diện cho thời gian,…
Lá 7 of Rainbows – Osho Zen Tarot

Lá 7 of Rainbows – Osho Zen Tarot

7 of Rainbows Lời dẫn giải Sẽ những lúc tất cả những gì phải làm là chờ đợi. Hạt giống…
Lá Queen of Clouds – Osho Zen Tarot

Lá Queen of Clouds – Osho Zen Tarot

Queen of Clouds Lời dẫn giải Đạo đức đã hạn chế mọi niềm vui và năng lượng cuộc sống trong ranh…
Lá IX. Aloneness – Osho Zen Tarot

Lá IX. Aloneness – Osho Zen Tarot

IX. Aloneness Lời dẫn giải Khi không có “ai khác có ý nghĩa” trong cuộc đời, chúng ta có thể…
Lá VI. The Lovers – Osho Zen Tarot

Lá VI. The Lovers – Osho Zen Tarot

VI. The Lovers Lời dẫn giải Thứ chúng ta gọi là “tình yêu thực sự”, chính là một quang phổ tương…
Lá 10 of Rainbows – Osho Zen Tarot

Lá 10 of Rainbows – Osho Zen Tarot

10 of Rainbows Lời dẫn giải Nhân loại được miêu tả ở đây là một cầu vồng của sự sống,…
Lá XXI. Completion – Osho Zen Tarot

Lá XXI. Completion – Osho Zen Tarot

XXI. Completion Lời dẫn giải Đây là miếng ghép cuối cùng của trò ghép hình khi nó được đặt vào đúng…
Lá King of Water – Osho Zen Tarot

Lá King of Water – Osho Zen Tarot

King of Water Lời dẫn giải Đây là thời điểm những vết thương được chôn sâu trong quá khứ đang…
Lá 2 of Fire – Osho Zen Tarot

Lá 2 of Fire – Osho Zen Tarot

2 of Fire Lời dẫn giải Đại bàng nhìn thấy toàn bộ những thứ có thể xảy ra bên dưới, khi…
Lá 3 of Fire – Osho Zen Tarot

Lá 3 of Fire – Osho Zen Tarot

3 of Fire Lời dẫn giải Một “trải nghiệm” không phải là thứ gì đó có thể lưu trữ được…
Lá 0. The Fool – Osho Zen Tarot

Lá 0. The Fool – Osho Zen Tarot

0. The Fool Lời dẫn giải Từng giây trôi qua, The Fool bỏ lại quá khứ của mình trong từng bước…
Lá VIII. Courage – Osho Zen Tarot

Lá VIII. Courage – Osho Zen Tarot

VIII. Courage Lời dẫn giải Lá bài này miêu tả một bông hoa dại nhỏ bé đang đương đầu với thách…
Lá Page of Rainbows – Osho Zen Tarot

Lá Page of Rainbows – Osho Zen Tarot

Page of Rainbows Lời dẫn giải Khi chúng ta có tinh thần phiêu lưu thật sự, chúng ta sẽ di…