Lá 4 of Fire – Osho Zen Tarot

Lá 4 of Fire – Osho Zen Tarot

4 of Fire Lời dẫn giải Mỗi nhân vật trong đạo tràng này đều giơ cao tay phải trong tư…
Lá 5 of Rainbows – Osho Zen Tarot

Lá 5 of Rainbows – Osho Zen Tarot

5 of Rainbows Lời dẫn giải Đứa trẻ nhỏ trong lá bài này đang đứng ở một bên của cánh cổng,…
Lá III. Creativity – Osho Zen Tarot

Lá III. Creativity – Osho Zen Tarot

III. Creativity Lời dẫn giải Từ thuật giả kim của nước và lửa phía dưới, cho đến nữ thần ánh…
Lá XII. New Vision – Osho Zen Tarot

Lá XII. New Vision – Osho Zen Tarot

XII. New Vision Lời dẫn giải Nhân vật trong lá bài được được tái sinh lần nữa, mọc lên từ…
Lá 7 of Water – Osho Zen Tarot

Lá 7 of Water – Osho Zen Tarot

7 of Water Lời dẫn giải Người đàn ông và người phụ nữ trong lá bài này đang đối mặt với…
Lá 8 of Rainbows – Osho Zen Tarot

Lá 8 of Rainbows – Osho Zen Tarot

8 of Rainbows Lời dẫn giải Nhân vật trong lá bài này đang đi bộ giữa thiên nhiên, cho chúng…
Lá 8 of Water – Osho Zen Tarot

Lá 8 of Water – Osho Zen Tarot

8 of Water Lời dẫn giải Trong hình ảnh lá sen vào buổi sáng sớm, chúng ta có thể thấy…
Lá King of Rainbows – Osho Zen Tarot

Lá King of Rainbows – Osho Zen Tarot

King of Rainbows  Lời dẫn giải Nhân vật giống thần Dynosius này là một người đàn ông, là “Phật Zorba” biết…
Lá 9 of Fire – Osho Zen Tarot

Lá 9 of Fire – Osho Zen Tarot

9 of Fire Lời dẫn giải Đây là chân dung một người đã cạn kiệt toàn bộ năng lượng vì…
Lá Knight of Clouds – Osho Zen Tarot

Lá Knight of Clouds – Osho Zen Tarot

Knight of Clouds Lời dẫn giải Nhân vật trong lá bài này được bao bọc hoàn toàn trong bộ áo…
Lá IV. The Rebel – Osho Zen Tarot

Lá IV. The Rebel – Osho Zen Tarot

IV. The Rebel Lời dẫn giải Nhân vật quyền lực và uy thế trong lá bài này rõ ràng là…
Lá Queen of Rainbows – Osho Zen Tarot

Lá Queen of Rainbows – Osho Zen Tarot

Queen of Rainbows  Lời dẫn giải Queen of Rainbows trông như một cái cây tưởng tượng đang đến thời kỳ trổ…
Lá I. Existence – Osho Zen Tarot

Lá I. Existence – Osho Zen Tarot

I. Existence Lời dẫn giải Nhân vật khỏa thân ngồi trên lá sen, lá của sự hoàn hảo, nhìn chằm…
Lá Ace of Water – Osho Zen Tarot

Lá Ace of Water – Osho Zen Tarot

Ace of Water Lời dẫn giải Hình ảnh trong lá bài này hoàn toàn thư giãn và thoải mái trong nước,…
Lá XVIII. Past Lives – Osho Zen Tarot

Lá XVIII. Past Lives – Osho Zen Tarot

XVIII. Past Lives Lời dẫn giải Bàn tay của tạo hóa tạo thành hình dáng của âm hộ, nơi khai mở của bà…
Lá Queen of Water – Osho Zen Tarot

Lá Queen of Water – Osho Zen Tarot

Queen of Water Lời dẫn giải Sự lĩnh hội đại diện cho tính nữ, khả năng cảm thụ của nước và…
Lá 6 of Water – Osho Zen Tarot

Lá 6 of Water – Osho Zen Tarot

6 of Water Lời dẫn giải Vào một vài buổi tối huyền ảo, bạn sẽ gặp được bạn tâm giao…
Lá Ace of Rainbows – Osho Zen Tarot

Lá Ace of Rainbows – Osho Zen Tarot

Ace of Rainbows Lời dẫn giải Nhân vật trong lá bài đứng một mình, yên lặng và chưa được cảnh…