[Hỏi] Người mới cần chuẩn bị điều gì trước khi bắt đầu học Tarot?

[Đáp] Một chút đam mê + Thời gian (dĩ nhiên rồi, vì bạn học mà), một bộ Tarot phù hợp, các giáo trình liên quan, và thêm một chút vốn tiếng Anh (tham khảo các tài liệu nước ngoài) 😀  . Nếu bạn cảm thấy vẫn chưa đủ có thể tham gia các khóa học tarot ở trung tâm hoặc từ các Readers chuyên nghiệp có kinh nghiệm giảng dạy.