Lá “V” – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

“V”

 Ý nghĩa lá “V” trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá “V” trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Chiến thắng trong một số lĩnh vực. Một chữ “V” lớn ở ngay trước mặt người hỏi. Lá bài này mang ý nghĩa rằng bạn sẽ giành được chiến thắng trong một số lĩnh vực. Chiến thắng sẽ đặc biệt đáng mừng đối với bạn vì bạn sẽ vượt qua mọi trở ngại trên con đường của mình. (Hãy kiểm tra các lá bài liên quan để xem chúng có tiết lộ tính chất của những lĩnh vực đó hay không.)

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply