Lá Two of Wands – Cat's Eye Tarot

Two of Wands

Lá Two of Wands - Cat's Eye Tarot

Từ khóa: Sức mạnh bản thân, lòng can đảm, tính nguyên bản.

Một con mèo trẻ gan dạ với chân ra ngoài để túm lấy một con thằn lằn nhỏ màu xanh. Con mèo tự tin này thưởng thức cảm giác hồi hộp từ một thử thách và là hình mẫu thu nhỏ của sức mạnh bản thân.

Trong một trải bài: Khi lá này xuất hiện, đây có thể là một lời nhắc nhở rằng bạn có sức mạnh khiến sự việc xảy ra. Tình huống của bạn có lẽ cần một cách tiếp cận mới hay một hành động dũng cảm đúng lúc.

Sách Cat’s Eye Tarot – Debra Givin

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Cat’s Eye Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply