Teardrops

Ý nghĩa lá Teardrops trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Teardrops trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Một nỗi buồn cực độ. Những giọt lệ lớn rơi ra từ một con mắt đầy buồn phiền và u sầu. Không thể nói con mắt này là của một người đàn ông hay một người phụ nữ. Thật không may cho người hỏi chọn lá bài này vì nó thể hiện một nỗi u sầu bi ai. Con mắt cũng ám chỉ rằng có lẽ nỗi buồn đã có thể tránh được nếu như bạn tin tưởng vào trực giác của mình.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

LEAVE A REPLY