Lá King of Wands – Chrysalis Tarot

The Companion

3 (11)

Tên truyền thống:  King of Wands
King of Spirals
Ý nghĩa: Tầm nhìn
Người tổ chức
Vai trò: Người thầy

Companion biến những ý định tích cực thành thực tế. Nhưng hãy nhớ rằng ông ta cũng rất hách dịch và thiếu kiên nhẫn. Bỏ tính kiên trì qua một bên, ông là người đưa ra những lời khuyên và luôn đặt những lợi ích của bạn luôn lên hàng ưu tiên. Con chim bói cá của Companion nhắc nhở ông vui vẻ lên.

Nếu mục tiêu của bạn có vẻ hão huyền và bạn đang lâm vào ngõ cụt, thì có vẻ là một vật cản nào đó đã chắn đường bạn khiến bạn thay đổi suy nghĩ hay chậm lại. Hãy lùi bước, thảo luận với Companion và quyết tâm hành động.

Sách Chrysalis Tarot – Toney Brooks, Holly Sierra

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Chrysalis Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply