0. The Fool

Lá 0. The Fool – Nicoletta Ceccoli Tarot

Diễu hành theo nhịp trống của riêng bạn. Không ai có thể hướng dẫn bạn tốt hơn trái tim.

Từ khóa: Cá tính, khởi đầu, sự phát triển tâm hồn

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

LEAVE A REPLY