Lá Stork – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Stork 

Ý nghĩa lá Stork trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Stork trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Tin tức về sự chào đời hoặc cơ hội kinh doanh mới. Con cò đang đậu trên một cái tổ mới mà nó đang xây. Con cò rất chăm chút cho cái tổ khi nó chèn từng cái cây một vào tổ, để chắc rằng nó đã ở đúng vị trí để cái tổ được ổn định và an toàn nhất có thể. Lá bài này có ý nghĩa rằng bạn sẽ nhận được tin tức về sự chào đời hoặc cơ hội kinh doanh mới. Nếu các tin tức không liên quan đến cá nhân bạn, thì nó sẽ liên quan đến một ai đó gần gũi với bạn.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply