Lá Six of Pentacles – Anna K Tarot

Six of Pentacles

Lá Six of Pentacles trong bộ bài Anna K Tarot
Lá Six of Pentacles trong bộ bài Anna K Tarot

Six of Pentacles nói về việc cho và nhận. Nó có nghĩa là một người sẽ hào phóng cho đi thứ mà họ có quá nhiều để san sẻ cho những người còn thiếu thứ đó.

Điều quan trọng cần nhớ là lá bài không nói rằng chúng ta đang ở phía nào – chúng ta có thể là người cho hoặc cũng có thể là người nhận. Có thể lá bài khuyên chúng ta hãy cho đi một cách hào phóng, hoặc có thể nó ngụ ý chúng ta đang trong một tình thế phải van xin người khác thứ gì đó và phải chấp nhận bất cứ thứ gì họ sẵn sàng cho chúng ta. Điều quan trọng nhất là, lá bài mang ý nghĩa rằng nên có một sự cân bằng. Chúng ta không nên cho đi quá nhiều hay quá ít. Và chúng ta cũng không nên đòi hỏi những thứ mình không cần, cũng như không nên – vì quá sĩ diện – mà không hỏi xin điều chúng ta cần.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply