Lá Seven of Pentacles – Nicoletta Ceccoli Tarot

7 of Pentacles

Lá 7 of Pentacles - Nicoletta Ceccoli Tarot

Hãy dành thời gian của bạn để tạo ra một cái gì đó bạn có thể tự hào. Sự hoàn chỉnh cần nhiều thời gian. Kiên nhẫn hướng tầm nhìn của bạn về những gì bạn sẽ đạt được.

Từ khóa: Chú ý đến từng chi tiết, kế hoạch trước, sự kiên trì

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

Related Posts

Leave a Reply