Lá The Magician – Anna K Tarot

I – The Magician

Lá The Magician trong bộ bài Anna K Tarot
Lá The Magician trong bộ bài Anna K Tarot

I – the Magician, tượng trưng cho khả năng tác động đến thế giới và những diễn biến của cuộc đời. Ông đại diện cho sức mạnh có được từ kiến thức và năng lực; vì vậy, ông đại diện cho tính xây dựng và sáng kiến. Lá bài Magician có nghĩa là đã đạt được sự tinh thông, quyền làm chủ. Mặt nguy hiểm của Magician là ông có thể lạm dụng sức mạnh, kiến thức và uy tín của mình để thao túng người khác.

Gợi ý: Ý nghĩa của lá Magician sẽ rõ ràng hơn khi so sánh với lá bài mô tả một trải nghiệm đối lập, lá Wheel of Fortune. Lá bài này đại diện cho trải nghiệm trong đó nhiều việc không bị ảnh hưởng, không bị cản trở hay bị buộc phải xảy ra. Nó tượng trưng cho những trải nghiệm khi tác động của số phận xảy ra với chúng ta.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply