IV. The Emperor

Lá IV. The Emperor - Nicoletta Ceccoli Tarot

Quyền lực nằm trong tay bạn. Mọi người mong chờ sự lãnh đạo của bạn. Bây giờ là lúc để xây dựng đế chế của riêng mình.

Từ khóa: Vai trò chủ chốt, văn minh, người cha

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

LEAVE A REPLY