Lá Five of Swords – Anna K Tarot

Five of Swords

Lá Five of Swords trong bộ bài Anna K Tarot
Lá Five of Swords trong bộ bài Anna K Tarot

Five of Swords là một trong số ít lá bài chỉ mang nghĩa tiêu cực. Hầu như không có ý nghĩa nào của nó mang tính tính cực cả. Lá Five of Swords nói về sự nhục nhã, cố tình hủy hoại tính nguyên vẹn, làm tổn thương người vô tội, bạo lực và tính hận thù – nói ngắn gọn lại là bất cứ hình thức phản bội nào mà bạn có thể hình dung được.

Dù sao đi nữa thì lá bài cũng không nói rõ chúng ta là nạn nhân của những điều trên hay chúng ta chính là những kẻ đang làm điều sai quấy.

Gợi ý: Trải nghiệm hủy diệt cũng được miêu tả trong lá bài số XVI, the Tower, nhưng trong tình huống của nó thì đó là sự hủy diệt những điều giả dối và sự giam hãm, chứ không phải sự hủy diệt những điều tốt và vô tội như ở lá Five of Swords.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply