Lá Eight of Swords – Anna K Tarot

Eight of Swords

Lá Eight of Swords trong bộ bài Anna K Tarot
Lá Eight of Swords trong bộ bài Anna K Tarot

Eight of Swords ngụ ý có một phần trong chúng ta mà chúng ta không cho phép nó sống, và chúng ta cố gắng tiêu diệt nó. Chúng ta bị ức chế vì đã nỗ lực quá nhiều để kiểm soát và tự đặt giới hạn lên chính chúng ta. Tuy nhiên, trong những trường hợp rất hiếm, thì lá bài này cho thấy việc giới hạn bản thân theo cách này nhằm tránh được những thiệt hại to lớn hơn là một việc cần thiết.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply