Lá Five of Swords – Tarot of Trees

Five of Swords

fiveofswords_lg

Một cái cây bị thổi gãy một nửa bởi ngọn gió thu mạnh mẽ. Năm thanh kiếm đâm vào thân nó.

Ý nghĩa:

Lá Five of Swords mang rất nhiều tầng nghĩa, và giống như những lá swords khác, có hai nét nghĩa. Ở một mặt, lá bài nói về việc bị đánh bại. Thất bại trong một dự án hoặc một mối quan hệ mà bạn đã cố gắng để giữ lấy, suy thoái tài chính, suy nhược tinh thần, hoặc những mất mát hoặc thất bại khác có thể xảy ra. Sự thất bại có thể không phải thuộc về thể chất, mà thuộc về tinh thần hoặc tình cảm hơn. Mặt khác, lá Five of Swords có thể đại diện cho chiến thắng nho nhỏ. Nếu bạn đang hăng hái theo đuổi những mục tiêu của mình, lá bài này có thể chỉ ra rằng bạn có thể chiến thắng, mặc dù sẽ có nhiều đấu tranh hơn diễn ra trong trong tương lai. Lá bài này có thể đại diện cho tính vụ lợi của bạn và, trong một số trường hợp, việc thiếu khả năng coi sóc bản thân của bạn. Trong khi thật dễ dàng để đặt người khác lên hàng đầu, thì đôi khi bạn vẫn cần phải tập trung vào bản thân mình và chăm sóc mình. Điều này đặc biệt đúng khi bạn đang đau đớn vì thất bại, chỉ đạt được thứ vinh quang nhỏ bé, hoặc thậm chí trong khi bạn đang đứng giữa một cuộc chiến lớn hơn.

Sách Tarot of Trees – Dana Driscoll

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Trees

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply