Dog-Far Away 

 Ý nghĩa lá Dog-Far Away trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Dog-Far Away trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Một người bạn ở xa đang nhớ về bạn. Một chú chó đứng quay mặt về khung cảnh đằng xa với vẻ mặt đăm chiêu. Biểu tượng này cho biết một người thân hoặc một người bạn sống ở xa đang nhớ về bạn. Hay cũng có thể là cách xa về mặt tinh thần và họ muốn xóa bỏ khoảng cách đó

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

LEAVE A REPLY