Chain

Ý nghĩa lá Chain trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Chain trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Chuỗi những sự kiện sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn. Một sợi dây xích dày và chắc trải dài khắp thế giới, gắn kết con người và sự kiện lại với nhau. Biểu tượng này cho biết một chuỗi các sự kiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới cuộc sống của bạn.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

LEAVE A REPLY