Lá Broken Wishbone – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Broken Wishbone

Ý nghĩa lá Broken Wishbone trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Broken Wishbone trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Mong ước sẽ không được đáp lại. Một chạc xương đòn to bị gãy xuất hiện trước mặt. Biểu tượng này mang đến tin chẳng lành vì nó thể hiện rằng điều ước từ trong trái tim của bạn sẽ không được công nhận.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply