Lá 7 of Earth – Cosmos Tarot

7 Earth – Crater + Corvus

Ý nghĩa lá 7 of Earth trong bộ Cosmos Tarot

Chòm Cự Tước + Chòm Ô Nha

Dời Lại – Dây Dưa – Bào Chữa

Corvus và Crater, con quạ và cái cốc, là hai thành tố của câu chuyện thần thoại về thần Apollo. Một ngày, Apollo sai sứ giả quạ của mình đi lấy nước từ một cái giếng để đổ đầy cốc. Dọc đường đi, con quạ gặp một cây sung và dừng lại để chờ trái chín. Khi ngừng lại, con quạ nhận ra rằng chủ nhân của mình sẽ rất phiền lòng với sự trễ nải này, do đó nó đã dựng sẵn một câu chuyện để bào chữa cho bản thân. Khi con quạ quay về, nó mang theo một con rắn và bảo rằng đây là con Hydra đã cản đường đến giếng của nó. Chắc chắn đó chẳng phải con Hydra và chuyện này không thể nào qua mắt Apollo được. Nổi điên vì bị lừa, Apollo quăng cả con quạ và cái cốc lên nền trời.

Thuận chiều, lá Corvus + Crater đại diện cho sự dây dưa, lười biếng và hoãn lại. Có thể nó được thể hiện bằng một lời bào chữa không thuyết phục mỗi khi họp mặt trễ, “bùng” trách nhiệm cá nhân trong công việc hay việc lập kế hoạch không hiệu quả. Đây là lá bài về việc lỡ hạn, rối loạn thời gian biểu và những hình phạt kéo theo.

Ngược chiều, lá bài thể hiện sự trì hoãn và những vấn đề nghiêm trọng hơn. Có thể đó là những xung đột lặp đi lặp lại hay những sự bất lực trong duy trì công việc. Lá bài cũng chỉ những lời xin lỗi dành cho bạn bè, gia đình hay tự dành cho bản thân. Nhiều thứ đe dọa sẽ kéo đến hơn là một hình phạt nhỏ đơn thuần.

Xem bản dịch đầy đủ 78 lá bài Cosmos Tarot.

Bộ bài Cosmos Tarot and Oracle – Light Grey Art Lab

Dịch: Vinh Cao

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply