Lá Knight of Fire – Cosmos Tarot

Lá Knight of Fire – Cosmos Tarot

Knight Fire – Chamaeleon Chòm Yển Diên Thích Ứng – Điều Chỉnh – Ngụy Trang Chamaeleon là một trong những…
Lá 8. Neptune – Cosmos Oracle

Lá 8. Neptune – Cosmos Oracle

8 – NEPTUNE TRỰC GIÁC – TIÊN ĐOÁN – PHÒNG BỊ Là vị thần Biển Cả, Neptune thừa hưởng rất…
Lá 3 of Water – Cosmos Tarot

Lá 3 of Water – Cosmos Tarot

3 Water – Monoceros Chòm Kỳ Lân Quyến Rũ Và Thanh Khiết – Tự Tin – Trân Trọng Người Khác…
Lá VII. The Chariot – Cosmos Tarot

Lá VII. The Chariot – Cosmos Tarot

VII. The Chariot: Libra Nguyên tố: Khí Phân Xử – Ngoại Giao – Đạt Được Cân Bằng Là từ chỉ…
Lá 17. Moon – Cosmos Oracle

Lá 17. Moon – Cosmos Oracle

17 – MOON BÍ MẬT – HUYỀN CƠ – CHU KỲ Vào thời cổ đại, Moon (Mặt Trăng) được gắn…
Lá 22. Quasar – Cosmos Oracle

Lá 22. Quasar – Cosmos Oracle

22 – QUASAR TIÊU THỤ – CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG Quasar (Chuẩn Tinh) là lát cắt chói lọi của ánh…
Lá 7 of Fire – Cosmos Tarot

Lá 7 of Fire – Cosmos Tarot

7 Fire – Hydra Chòm Trường Xà Kiên Định Trước Đối Thủ Khó Nhằn – Sống Sót Hydra là con…
Lá Queen of Fire – Cosmos Tarot

Lá Queen of Fire – Cosmos Tarot

Queen Fire – Cassiopeia Chòm Thiên Hậu Hậu Quả Của Kiêu Căng – Phù Phiếm Và Lòng Kiêu Hãnh (sách…
Lá 8 of Air – Cosmos Tarot

Lá 8 of Air – Cosmos Tarot

8 Air – Vulpecula Chòm Hồ Ly Kẻ Săn Mồi Xảo Quyệt – Động Cơ Dối Lừa Cái tên Vulpecula…
Lá 10 of Fire – Cosmos Tarot

Lá 10 of Fire – Cosmos Tarot

10 Fire – Telescopium + Reticulum Chòm Viễn Vọng Kính + Chòm Võng Cổ Quan Sát – Bức Tranh Tổng…
Lá V. The Hierophant – Cosmos Tarot

Lá V. The Hierophant – Cosmos Tarot

V – The Hierophant: Taurus Nguyên tố: Đất Truyền Thống – Triết Lý – Hệ Thống –Sở Hữu Taurus, chú…
Lá King of Fire – Cosmos Tarot

Lá King of Fire – Cosmos Tarot

King Fire – Ophiuchus + Serpens Chòm Xà Phu + Chòm Cự Xà Mối Quan Hệ Giữa Kiến Thức Và…
Lá XVIII. The Moon – Cosmos Tarot

Lá XVIII. The Moon – Cosmos Tarot

XVIII. The Moon: Pisces Nguyên tố: Nước Tiềm Thức – Do Dự – Phê Bình – Nhạy Cảm Pisces (chòm…
Lá Ace of Air – Cosmos Tarot

Lá Ace of Air – Cosmos Tarot

Ace Air – Microscopium Chòm Hiển Vi Kính Phát Hiện – Chi Tiết – Xem Xét Kỹ Lưỡng Microscopium là một…
Lá 9 of Water – Cosmos Tarot

Lá 9 of Water – Cosmos Tarot

9 Water – Lyra Chòm Thiên Cầm Vui Chơi – Sức Mạnh Chữa Lành Từ Nghệ Thuật Nhà soạn nhạc…
Lá 6 of Water – Cosmos Tarot

Lá 6 of Water – Cosmos Tarot

6 Water – Draco Chòm Thiên Long Thất Bại – Mất Mát – Khinh Bỉ – Nhún Nhường Draco thường…
Lá 2 of Water – Cosmos Tarot

Lá 2 of Water – Cosmos Tarot

2 Water – Antlia Chòm Tức Đồng Vô Tư – Quảng Đại – Sinh Khí Mới Antlia là một trong…
Lá 6. Saturn – Cosmos Oracle

Lá 6. Saturn – Cosmos Oracle

6 – SATURN CHUYỂN ĐỔI – TRÁCH NHIỆM – ĐIỀU CHỈNH Saturn, Vị thần Mùa màng, là một người đáng…