Lá Page of Earth – Cosmos Tarot

Lá Page of Earth – Cosmos Tarot

Page Earth – Canis Minor Chòm Tiểu Khuyển Người Yếu Thế – Tài Năng Bị Bỏ Sót – Không Được…
Lá 5 of Water – Cosmos Tarot

Lá 5 of Water – Cosmos Tarot

5 Water – Cetus Chòm Kình Ngư Nền Tảng Cảm Xúc – Tự Nghi Vấn – Nỗi Sợ “Quái vật…
Lá 2. Venus – Cosmos Oracle

Lá 2. Venus – Cosmos Oracle

2 – VENUS  SẮC ĐẸP – TÌNH YÊU – MỐI QUAN HỆ Venus là nữ thần Sắc đẹp, Tình yêu…
Lá Knight of Earth – Cosmos Tarot

Lá Knight of Earth – Cosmos Tarot

Knight Earth – Delphinus Chòm Hải Đồn Hành Động Từ Thiện Chí – Lòng Trắc Ẩn Với Người Lạ Cá…
Lá Knight of Air – Cosmos Tarot

Lá Knight of Air – Cosmos Tarot

Knight Air – Orion Chòm Lạp Hộ Kỹ Năng – Ngạo Mạn – Phù Phiếm Orion là thợ săn truyền…
Lá Page of Air – Cosmos Tarot

Lá Page of Air – Cosmos Tarot

Page Air – Piscis Austrinus + Volans Chòm Nam Ngư + Chòm Phi Ngư viện trợ và bảo vệ hoặc…
Lá 2 of Air – Cosmos Tarot

Lá 2 of Air – Cosmos Tarot

2 Air – Lepus Chòm Thiên Thố Kết Thúc Sự Ngây Thơ Lepus là con thỏ thường gắn liền với…
Lá 5 of Earth – Cosmos Tarot

Lá 5 of Earth – Cosmos Tarot

5 Earth – Triangulum + Norma + Triangulum Australe Chòm Tam Giác + Chòm Củ Xích + Chòm Nam Tam…
Lá XIV. Temperance – Cosmos Tarot

Lá XIV. Temperance – Cosmos Tarot

XIV. Temperance: Pictor Nguyên tố: Khí Phụ Trợ – Động Viên – Người Bảo Hộ Pictor (chòm Hội Giá) được…
Lá Queen of Water – Cosmos Tarot

Lá Queen of Water – Cosmos Tarot

Queen Water – Grus Chòm Thiên Hạc Trường Thọ – Cam Kết – Vĩnh Hằng Chòm sao Grus giang rộng…
Lá Ace of Earth – Cosmos Tarot

Lá Ace of Earth – Cosmos Tarot

1 Earth – Lacerta + Musca Chòm Hiết Hổ + Chòm Thương Dăng Sự Cần Thiết Biến Chuyển Và Đổi…
Lá 8 of Earth – Cosmos Tarot

Lá 8 of Earth – Cosmos Tarot

8 Earth – Horologium Chòm Thời Chung Thời Gian Trôi Qua – Cột Mốc – Tiến Trình Horologium, “người thông…
Lá XVII. The Sun – Cosmos Tarot

Lá XVII. The Sun – Cosmos Tarot

XVII – The Sun: Scorpius Nguyên tố: Nước Quyền Lực – Đam Mê – Khởi Đầu Gan Dạ Scorpius (chòm…
Lá XII. The Hanged Man – Cosmos Tarot

Lá XII. The Hanged Man – Cosmos Tarot

XII. The Hanged Man: Vela (chòm Thuyền Phàm) Nguyên tố: Khí Niềm Tin – Cam Kết Cánh buồm là bộ…
Lá III. The Empress – Cosmos Tarot

Lá III. The Empress – Cosmos Tarot

III. The Empress: Virgo Nguyên tố: Đất Hiếu Kỳ – Quá Trình – Hoàn Thiện – Sắc Đẹp & Thứ …
Lá 3. Earth – Cosmos Oracle

Lá 3. Earth – Cosmos Oracle

3 – EARTH GIA ĐÌNH – HỒI PHỤC – BẢO VỆ Bộ phận quen thuộc nhất trong vũ trụ đối…
Lá Ace of Water – Cosmos Tarot

Lá Ace of Water – Cosmos Tarot

Ace Water – Hydrus Chòm Thủy Xà Thuộc Sở Trường – Dễ Hành Động Với ý nghĩa “con rắn nước…
Lá 21. Black Hole – Cosmos Oracle

Lá 21. Black Hole – Cosmos Oracle

21 – BLACK HOLE CẠN KIỆT TÀI NGUYÊN – NGUY HIỂM NGẦM Black Hole (Lỗ Đen) là những thực thể…