Lá 6. Saturn – Cosmos Oracle

6 – SATURN

CHUYỂN ĐỔI – TRÁCH NHIỆM – ĐIỀU CHỈNH

CCI28122015_0010
Saturn – Cosmos Oracle

Saturn, Vị thần Mùa màng, là một người đáng tin, dễ đoán biết và làm việc có trật tự. Chậm rãi và có mục đích, Saturn đóng vai trò chủ động trong việc kết thúc một chu trình để một chu trình mới lại bắt đầu. Thường được so sánh với hiện thân của Thần Chết, Saturn nhanh chóng thổi một luồng gió mới mỗi khi ông cảm nhận rằng thời điểm cần thay đổi đã đến. Bằng cách đó, ông để lại nhiều cơ hội cho những thể chế mới phát triển. Saturn là đại diện cho sự chuyển đổi có tính chất cưỡng ép.

Theo chiều xuôi, lá bài Saturn (Sao Thổ) chỉ về sức mạnh bị hoán đổi, người thầy bị lu mờ bởi khả năng của học trò mình, hoặc đứa con có khả năng phát triển mạnh mẽ hơn cha mẹ mình. Nên nhớ rằng sự chuyển đổi năng lượng này đi kèm với trách nhiệm mới, cấu trúc mới và sự nắm quyền mới.

Nếu là bài ngược, nó là tín hiệu của một sự chuyển đổi năng lượng không mong đợi, ví dụ như bị sa thải, hoặc là kết quả phiên tòa diễn biến theo hướng bất lợi.

Xem bản dịch đầy đủ 22 lá bài Cosmos Oracle.

Bộ bài Cosmos Tarot and Oracle – Light Grey Art Lab

Dịch: Vinh Cao

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply