24. Focus On Love

Ý nghĩa lá 24. Focus On Love trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 24. Focus On Love trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Tập Trung Vào Tình Yêu

Hãy tìm ra những phẩm cách tốt đẹp trong mỗi con người hiện hữu trong cuộc đời mình.

Thật dễ để nhìn thấy lỗi lầm của người khác. Giờ hãy thử nghĩ về những điểm tốt đẹp trong tính cách những con người mà mình biết. Hãy nhớ lại thứ khiến bạn phải mếm họ vào lúc đầu tiên. Tập trung vào sự yêu thương sẽ giúp bạn thay đổi và chữa lành những tiêu cực đã từng hiện hữu.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

LEAVE A REPLY