Lá 2 of Cups – Herbal Tarot

Lá 2 of Cups – Herbal Tarot

Two of Cups Cây thường xanh dây leo (Arctostaphylos uva ursi) Sao Kim trong cung Cự Giải Một người đàn…
Lá Justice – Herbal Tarot

Lá Justice – Herbal Tarot

XI – Justice Cây mã đề Chi mã đề (Genus plantago) Chòm sao Thiên Bình Justice bước ra khỏi khu…
Lá 4 of Pentacles – Herbal Tarot

Lá 4 of Pentacles – Herbal Tarot

Four of Pentacles Cây hắc mai (Cascara Barlg) – Cây có gai (Rhamnus purshiana) Mặt trời trong cung Ma Kết Một…
Lá 5 of Pentacles – Herbal Tarot

Lá 5 of Pentacles – Herbal Tarot

Five of Pentacles Cây ngải cứu – Chi ngải (Artemisia vulgaris) Sao Thủy ở cung Kim Ngưu Một người phụ…
Lá Medicine Wheel – Herbal Tarot

Lá Medicine Wheel – Herbal Tarot

X – Medicine Wheel Cây đu Cây du trơn (Ulmus fulva) Sao Mộc Medicine Wheel là biểu tượng thiêng liêng…
Lá The Moon – Herbal Tarot

Lá The Moon – Herbal Tarot

XVIII – The Moon Cây Lemon Balm Tía tô đất (Melissa officinalis) Chòm sao Song Ngư The Moon được chòm…
Lá Ace of Wands – Herbal Tarot

Lá Ace of Wands – Herbal Tarot

Ace of Wands Cỏ thi (Achillea millefolium) Sức mạnh nền tảng của Lửa Một bàn tay đang vươn ra từ…
Lá Suspended Person (The Hanged Man) – Herbal Tarot

Lá Suspended Person (The Hanged Man) – Herbal Tarot

XII – Suspended Person Tảo bẹ Giới tảo bẹ (Order Laminariales) Sao Hải Vương Một người trẻ tuổi trồng chuối…
Lá 9 of Wands – Herbal Tarot

Lá 9 of Wands – Herbal Tarot

Nine of Wands Cây thanh mai (Myrica cerifera) Mặt Trăng trong cung Nhân Mã Người chiến binh ngồi dưới gốc…
Lá Page of Swords – Herbal Tarot

Lá Page of Swords – Herbal Tarot

Page of Swords Cây thì là (Anethum graveolens) Đất của Khí Chàng Page trẻ tuổi đang sẵn sàng để có…
Lá King of Swords – Herbal Tarot

Lá King of Swords – Herbal Tarot

King of Swords Cây cỏ thánh John (Hypericum perforatum – St. Johnswort) Lửa của Khí King of Swords ngồi trên một…
Lá Ace of Pentacles – Herbal Tarot

Lá Ace of Pentacles – Herbal Tarot

Ace of Pentacles Cây gạo nguyên hạt Năng lượng của Đất Một bàn tay đang vươn ra từ trong đám…
Lá 10 of Pentacles – Herbal Tarot

Lá 10 of Pentacles – Herbal Tarot

Ten of Pentacles Cây tỳ giải (Dioscorea villosa) Sao Thủy trong cung Xử Nữ Hình ảnh 10 biểu tượng pentacle…
Lá 4 of Wands – Herbal Tarot

Lá 4 of Wands – Herbal Tarot

Four of Wands Hạt thì là (Foeniculum vulgare) Sao Kim trong cung Bạch Dương Theo những truyền thống xưa cũ…
Lá 8 of Swords – Herbal Tarot

Lá 8 of Swords – Herbal Tarot

Eight of Swords Cây Thiên Ma (Cimicifuga racermosa) Sao Mộc trong cung Song Tử Một người đàn ông vừa bị…
Lá Temperance – Herbal Tarot

Lá Temperance – Herbal Tarot

XIV – Temperance Cây cúc dại Cây cúc đắng (genus Echinacea) Chòm sao Nhân Mã Temperance được thống trị bởi…
Lá 8 of Wands – Herbal Tarot

Lá 8 of Wands – Herbal Tarot

Eight of Wands Cây de vàng (Sassafras albidum) Sao Thủy trong cung Kim Ngưu Có 8 cây gậy bay thẳng…
Lá 7 of Cups – Herbal Tarot

Lá 7 of Cups – Herbal Tarot

Seven of Cups Quả cây bách xù (Juniperus communis) Sao Kim trong cung Bọ Cạp Tất cả mọi thứ đều…