Lá 3 of Chalices – Green Witch Tarot

Lá 3 of Chalices – Green Witch Tarot

3 of Chalices Đây là lá bài của sự ăn mừng, của sự tụ họp với những người mà một…
Lá 8 of Wands – Green Witch Tarot

Lá 8 of Wands – Green Witch Tarot

8 of Wands Lá bài này là lá bài nói về những tin tức tốt trong sự nghiệp sẽ đến…
Lá The Lady & The Lord – Green Witch Tarot

Lá The Lady & The Lord – Green Witch Tarot

6 – The Lady & The Lord Tương ứng là VI – The Lovers trong RWS Lá bài này cho…
Lá 10 of Chalices – Green Witch Tarot

Lá 10 of Chalices – Green Witch Tarot

10 of Chalices Đây là lá bài về hạnh phúc gia đình, tình yêu và sự dạt dào trong tình…
Lá 5 of Pentacles – Green Witch Tarot

Lá 5 of Pentacles – Green Witch Tarot

5 of Pentacles Dù một trong những yếu tố của lá bài này là sự bần cùng đan xen với…
Lá 8 of Chalices – Green Witch Tarot

Lá 8 of Chalices – Green Witch Tarot

8 of Chalices Đây là lá bài nói về việc rời khỏi môi trường và những người quen thuộc để…
Lá Queen of Wands – Green Witch Tarot

Lá Queen of Wands – Green Witch Tarot

Queen of Wands Lá bài này liên quan đến tính thiết thực và năng lượng tự động điều hướng. Ở…
Green Witch Tarot – Sách Hướng Dẫn

Green Witch Tarot – Sách Hướng Dẫn

Bước chân vào thế giới của những phù thủy rừng xanh, nơi những hình ảnh mờ ảo mà bạn nhìn…
Lá 4 of Chalices – Green Witch Tarot

Lá 4 of Chalices – Green Witch Tarot

4 of Chalices Đây là lá bài nói về sự bất mãn bất chấp việc đang đạt được thành công…
Lá 2 of Pentacles – Green Witch Tarot

Lá 2 of Pentacles – Green Witch Tarot

2 of Pentacles Lá bài này nói về một người nông dân đang giữ hai ngôi sao thăng bằng, biểu…
Lá The Standing Stone – Green Witch Tarot

Lá The Standing Stone – Green Witch Tarot

11 – The Standing Stone Tương ứng là XI – Justice trong RWS Hòn đá thẳng đứng là biểu tượng…
Lá The Greenman – Green Witch Tarot

Lá The Greenman – Green Witch Tarot

0 – The Greenman Tương ứng là 0 – The Fool trong RWS Lá bài đại diện cho Thần Thiên…
Lá Harvest – Green Witch Tarot

Lá Harvest – Green Witch Tarot

20- Harvest Tương ứng là XX – Judgment trong RWS Đây là lá bài thể hiện cho phần thưởng gặt…
Lá 10 of Pentacles – Green Witch Tarot

Lá 10 of Pentacles – Green Witch Tarot

10 of Pentacles Đây là lá bài của sự sung túc đem đến hạnh phúc cùng với tổ ấm và…
Lá 8 of Athames – Green Witch Tarot

Lá 8 of Athames – Green Witch Tarot

8 of Athames Trong lá bài này, người phụ nữ sẽ được an toàn tại nơi cô đang đứng, dù…
Lá The Lord of Shadows – Green Witch Tarot

Lá The Lord of Shadows – Green Witch Tarot

13 – The Lord of Shadows Tương ứng lá XIII – Death trong RWS Đây là lá bài của sự…
Lá Knight of Chalices – Green Witch Tarot

Lá Knight of Chalices – Green Witch Tarot

Knight of Chalices Đây là lá bài về những lời đề nghị hay lời mời, trong giao tiếp xã hội,…
Lá Ace of Pentacles – Green Witch Tarot

Lá Ace of Pentacles – Green Witch Tarot

Ace of Pentacles Đây là lá bài phồn thịnh trong thế giới vật chất. Nó chỉ ra thành công rất…