Lá Ace of Pentacles – Green Witch Tarot

Lá Ace of Pentacles – Green Witch Tarot

Ace of Pentacles Đây là lá bài phồn thịnh trong thế giới vật chất. Nó chỉ ra thành công rất…
Lá The High Priestess – Green Witch Tarot

Lá The High Priestess – Green Witch Tarot

2 – The High Priestess Đây là lá bài mô tả High Priestess đang thực hiện nghi thức gọi Mặt…
Lá The Crone – Green Witch Tarot

Lá The Crone – Green Witch Tarot

8 – The Crone Tương ứng là VIII – Strength trong RWS Lá bài này cho thấy Nữ thần trong hình dạng…
Lá Nature – Green Witch Tarot

Lá Nature – Green Witch Tarot

15- Nature Tương ứng lá XV – The Devil trong RWS Đây là lá bài Nature (thiên nhiên) hoang dã,…
Lá 5 of Wands – Green Witch Tarot

Lá 5 of Wands – Green Witch Tarot

5 of Wands Lá bài này cho thấy sự cần thiết phải tổ chức và làm việc theo nhóm trong…
Lá 10 of Athames – Green Witch Tarot

Lá 10 of Athames – Green Witch Tarot

10 of Athames Lá bài này ngầm ý rằng đã đến lúc khép lại trang thử thách của quá khứ…
Lá 7 of Pentacles – Green Witch Tarot

Lá 7 of Pentacles – Green Witch Tarot

7 of Pentacles Lá bài này chỉ ra sự tiến bộ đang được thực hiện qua một dự án dài…
Lá 8 of Pentacles – Green Witch Tarot

Lá 8 of Pentacles – Green Witch Tarot

8 of Pentacles Lá bài này chỉ ra rằng một người đang tận hưởng công việc hoàn tất và đang…
Lá 9 of Wands – Green Witch Tarot

Lá 9 of Wands – Green Witch Tarot

9 of Wands Lá bài này cho thấy một người có sự bảo đảm về công việc nhưng có vẻ…
Lá 7 of Athames – Green Witch Tarot

Lá 7 of Athames – Green Witch Tarot

7 of Athames Lá bài này chỉ ra rằng kế hoạch cẩn thận sẽ mang đến thành công bất chấp…
Lá 4 of Pentacles – Green Witch Tarot

Lá 4 of Pentacles – Green Witch Tarot

4 of Pentacles Đây là lá bài liên quan đến mối bận tâm về an toàn. Một người tập trung…
Lá Knight of Pentacles – Green Witch Tarot

Lá Knight of Pentacles – Green Witch Tarot

Knight of Pentacles Đây là lá bài của sự mạo hiểm với nghề nghiệp mới và một cơ hội đầy…
Lá The High Priest – Green Witch Tarot

Lá The High Priest – Green Witch Tarot

5 – The High Priest Tương ứng là V – The Hierophant trong RWS High Priest của cộng đồng đội một vòng…
Lá King of Pentacles – Green Witch Tarot

Lá King of Pentacles – Green Witch Tarot

King of Pentacles Lá bài này thể hiện quyền lực về kinh tế và khả năng nhận biết tham vọng…
Lá The Horned God – Green Witch Tarot

Lá The Horned God – Green Witch Tarot

4 – The Horned God Tương ứng là IV – The Emperor trong RWS Thần Thiên nhiên mang trên đầu…
Lá Page of Pentacles – Green Witch Tarot

Lá Page of Pentacles – Green Witch Tarot

Page of Pentacles Đây là lá bài về học giả, người nghiên cứu lĩnh vực thực hành từ đó kiếm…
Lá King of Wands – Green Witch Tarot

Lá King of Wands – Green Witch Tarot

King of Wands Đây là lá bài của một người tham vấn hay một cố vấn khôn ngoan, một lãnh…
Lá The Sun – Green Witch Tarot

Lá The Sun – Green Witch Tarot

19- The Sun Đây là lá bài của thành tích, an toàn và hạnh phúc. Đó là niềm vui khi…