Wednesday, August 17, 2022
Green Witch Tarot

Green Witch Tarot

  Green Witch Tarot – Sách Hướng Dẫn

  Bước chân vào thế giới của những phù thủy rừng xanh, nơi những hình ảnh mờ ảo mà bạn nhìn thấy sẽ giúp bạn...

  Lá The Greenman – Green Witch Tarot

  0 - The Greenman Tương ứng là 0 - The Fool trong RWS Lá bài đại diện cho Thần Thiên nhiên qua hình tượng của Người...

  Lá The Witch – Green Witch Tarot

  1 - The Witch Tương ứng là I - The Magician trong RWS Lá bài này thể hiện Witch - Phù thủy qua hình ảnh một người...

  Lá The High Priestess – Green Witch Tarot

  2 - The High Priestess Đây là lá bài mô tả High Priestess đang thực hiện nghi thức gọi Mặt trăng trong suốt nghi lễ...

  Lá The Earth Mother – Green Witch Tarot

  3 - The Earth Mother Tương ứng là III - The Empress trong RWS Earth Mother, mang trong mình bào thai với Chúa Trời, đi trên...

  Lá The Horned God – Green Witch Tarot

  4 - The Horned God Tương ứng là IV - The Emperor trong RWS Thần Thiên nhiên mang trên đầu cặp sừng hươu đứng trong rừng,...

  Lá The High Priest – Green Witch Tarot

  5 - The High Priest Tương ứng là V - The Hierophant trong RWS High Priest của cộng đồng đội một vòng khuyên mặt trời khi đứng giữa...

  Lá The Lady & The Lord – Green Witch Tarot

  6 - The Lady & The Lord Tương ứng là VI - The Lovers trong RWS Lá bài này cho thấy sự hài hòa giữa Nam...

  Lá The Battle Wagon – Green Witch Tarot

  7 - The Battle Wagon Tương ứng là VII - The Chariot trong RWS Những cỗ xe ngựa của người Etruscan và người Celt là những...

  Lá The Crone – Green Witch Tarot

  8 - The Crone Tương ứng là VIII - Strength trong RWS Lá bài này cho thấy Nữ thần trong hình dạng một Người đàn bà thông thái...

  Rao Vặt Tổng Hợp