72 Con Quỷ Của Vua Solomon – GAMYGYN

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – GAMYGYN

4. GAMYGYN Gamygyn là một Hầu tước (Marquys), hay xuất hiện dưới hình dạng một con ngựa nhỏ hoặc một…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – PHOENIX

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – PHOENIX

37. PHOENIX Phoenex là một Đại Hầu tước của Địa ngục. Giống như cái tên của mình, ông ta xuất…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – GREMORY

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – GREMORY

56. GREMORY Hắn là Công Tước của địa ngục, kẻ cai quản hai mươi sáu đạo quân của quỷ. Hắn…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – SOLAS or STOLAS

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – SOLAS or STOLAS

36. SOLAS or STOLAS Solas (Stolas) là một Đại Hoàng tử của quỷ giới. Hắn ta xuất hiện dưới hình…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – AIM

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – AIM

23. AIM Aini là một Địa Công tước. Hắn ta mang có thể của một người đàn ông với ba…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – NABERIUS

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – NABERIUS

24. NABERIUS Naberius (còn gọi là Ceberus) là một Đại Hầu tước. Hắn mang hình dạng một con chó (có…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – ZEPAR

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – ZEPAR

16. ZEPAR Zepar là một Công tước của Địa ngục. Hắn ta thường mang hình dạng một chiến binh trong…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – SALEOS

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – SALEOS

19. SALEOS Saleos là một Đại Công tước (theo Johann Weyer thì là Bá tước). Hắn ta được miêu tả…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – BIFRONS

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – BIFRONS

46. BIFRONS Bifrons là một Bá tước của Địa ngục. Hắn ta mang hình dáng của một con quái vật,…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – BELIAL

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – BELIAL

68. BELIAL Belial được liệt kê là con quỷ thứ 68 trong cuốn The Lesser Key of Solomon. Hắn là…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon - RAUM 1

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – RAUM

40. RAUM Raum là một Đại Bá tước của Địa ngục. Hắn ta mang hình dáng của một con quạ,…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – AGARES

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – AGARES

2. AGARES Ông ta là công tước của một vùng đất phía Đông. Ông ta mang dáng vẻ của một…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – MURMOR

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – MURMOR

54. MURMOR Murmor là một Công Tước Vĩ Đại và là Bá Tướng của địa ngục, hắn thống trị ba…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – AMY

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – AMY

58. AMY Amy là một lãnh chúa vĩ đại, và tồn tại nơi ngọn lửa của sự sợ hãi, nhưng…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – MORAX

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – MORAX

21. MORAX Morax là một Bá tước và Lãnh chúa vĩ đại. Hắn ta thường xuất hiện dưới hình dạng…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – BUER

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – BUER

10. BUER Buer là một Thống soái vĩ đại của Địa ngục. Ông ta xuất hiện khi mặt trời ẩn…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – ANDRAS

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – ANDRAS

63. ANDRAS Theo Goetia, Andras là một Hầu tước địa ngục, xuất hiện dưới hình hài một thiên thần có…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – BAAL

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – BAAL

1. BAAL Hắn ta là con quỷ thống trị vùng đất phía Đông. Hắn ta có thể ban cho chủ nhân…