72 Con Quỷ Của Vua Solomon – FORAS

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – FORAS

31. FORAS Foras là một Đại Thống soái của địa ngục. Hắn ta xuất hiện trong hình dạng một người…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – BOTIS

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – BOTIS

17. BOTIS Hắn ta là một Thống lĩnh và Bá tước của Địa ngục. Hắn ta thường mang hình dạng…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – SANBACK

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – SANBACK

42. SANBACK Sanback (hay Sabnock) là một Đại Hầu tước của địa ngục. Hắn ta xuất hiện dưới hình dạng…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – ASTAROTH

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – ASTAROTH

29. ASTAROTH Astaroth là một Công tước của Địa ngục. Theo cuốn sách Dictionnaire Infernal, Anh ta mang hình dáng…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – ASMODAY

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – ASMODAY

32. ASMODAY Asmoday (Azmodal) là một vị Vua quyền lực của địa ngục. Hắn ta xuất hiện trong hình dáng kì…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – PURSON

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – PURSON

20. PURSON Purson là một vị Vua của Địa ngục. Hắn ta xuất hiện dưới hình dạng một người đàn…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – VEPAR

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – VEPAR

43. VEPAR Vepar là một Công tước. Hắn đội lốt một nhân ngư và là một thủ lĩnh thiên ta.…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – FLAUROS

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – FLAUROS

64. FLAUROS Hắn là một Công Tước vĩ đại của địa ngục, và điều khiển 36 quân đoàn quỷ (20,…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – ZAGAN

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – ZAGAN

61. ZAGAN Hắn là vị vua vĩ đại và là lãnh chúa của địa ngục, kẻ cai quản hơn ba…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – AMON

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – AMON

7. AMON Một Hầu tước mạnh mẽ và quyền năng, Amon xuất hiện dưới hình dạng một con sói với…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – BELETH

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – BELETH

13. BELETH Beleth là một vị Vua mạnh mẽ của Địa ngục. Ông ta cưỡi trên một con ngựa trắng…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – FOKALOR

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – FOKALOR

41. FOKALOR Forcalor (hay Furcalor) là một Đại Công tước của Địa ngục. Hắn ta mang hình dáng của một…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – GLASVALABOLAS

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – GLASVALABOLAS

25. GLASVALABOLAS Glasvlabolas là một Đại Thống lĩnh của Địa ngục. Hắn ta xuất hiện dưới hình dạng một con chó…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – SYTRY

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – SYTRY

12. SYTRY Sytry là một Hoàng tử vĩ đại của Địa ngục (Great Prince of Hell). Hắn ta thường xuất…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – VALAC

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – VALAC

62. VALAC Hắn là Lãnh chúa hùng mạnh của địa ngục, điều khiển ba mươi quân đoàn quỷ. Valac được…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – HALPAS

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – HALPAS

38. HALPAS Halpas là một Hầu tước của Địa ngục. Hắn ta xuất hiện dưới hình dáng của một con…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – PROCEL

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – PROCEL

49. PROCEL Hắn xuất hiện dưới hình dạng một thiên thần. Hắn chỉ dụ những bí mật qua những ngôn…
72 Con Quỷ Của Vua Solomon – MARBAS

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – MARBAS

5. MARBAS Hắn ta là một vị lãnh chúa mạnh mẽ, thường xuất hiện dưới hình dạng một con sư…