72 Con Quỷ Của Vua Solomon – RAUM

40. RAUM

40

Raum là một Đại Bá tước của Địa ngục. Hắn ta mang hình dáng của một con quạ, nhưng có thể biến thành hình người khi cần thiết với một giọng nói vang như sấm. Hắn ta có khả năng lấy cắp một kho báu bất kì của những ông vua và đưa nó đến nơi mà không ai biết, trừ hắn. Hắn còn rất hay phá hủy những làng mạc, thành quách và gây sự thù ghét giữa những người bạn thân. Raum còn có khả năng nhì về quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Xem 71 con quỷ còn lại: https://bàitarot.vn/72-con-quy-cua-vua-solomon/

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply