Trải Bài Tarot – Vượt Qua Mọi Ngọn Núi

Trải bài này được truyền cảm hứng từ bộ phim The Sound of Music’s, giúp bạn đối mặt với những nổi sợ của bản thân trước những bức phá lớn trong cuộc sống.

climb every mountain

  1. Mục tiêu của tôi là gì?
  2. Thái độ của tôi như thế nào?
  3. Khi nào thì tôi nên bắt đầu?
  4. Thử thách của tôi là gì?
  5. Tôi sẽ gặp thử thách này như thế nào?
  6. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi từ bỏ?
  7. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi kiên trì?
  8. Ai sẽ giúp đỡ tôi?
  9. Tôi sẽ khám phá được những gì?
  10. Phần thưởng cho tôi là gì?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply