happiness-identification

  1. Điều gì làm tôi an tâm?
  2. Điều gì làm tôi cười?
  3. Điều gì làm tôi mở lòng?
  4. Điều gì làm tôi mãn nguyện?
  5. Làm thể nào để tôi có được những điều trên và trở nên hạnh phúc hơn?

_________________

Nguồn: fluoritechild.tumblr.com

Dịch: Tiểu Liên

 

LEAVE A REPLY