Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Bọ Cạp

Trải bài này dựa trên những phẩm chất đặc trưng của cung Bọ Cạp: mạnh mẽ, dễ xúc động, quả quyết, trung thành, lôi cuốn và gợi cảm.

Trải bài theo hình cái càng của con bọ cạp.

Phẩm Chất Người Cung Bọ Cạp

1. Tôi nên làm gì để bộc lộ hết sức mạnh của mình?

2. Cảm xúc giúp ích tôi thế nào?

3. Tôi có thể đạt được gì nếu tôi quyết tâm?

4. Hiện tại ai/thứ gì đang thu hút tôi?

5. Điều gì khiến tôi cảm thấy khoái lạc?

6. Phẩm chất nào của tôi là tốt nhất khi là bạn bè?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts