Lá 3 of Wands – Tarot of Marseilles

Lá 3 of Wands – Tarot of Marseilles

3 of Wands Three of Wands. Lần bộc phá năng lượng đầu tiên. Chẳng hạn như thời điểm dậy thì…
Lá X. The Wheel of Fortune – Tarot of  Marseilles

Lá X. The Wheel of Fortune – Tarot of Marseilles

X – The Wheel of Fortune (La Roue de Fortune) Sự Khởi Đầu Hoặc Kết Thúc Của Một Chu Kỳ …
Lá 9 of Swords – Tarot of Marseilles

Lá 9 of Swords – Tarot of Marseilles

9 of Swords Nine of Swords. Thanh gươm vàng gợi đến sự khai sáng, một tri thức mới xuất hiện…
Lá 6 of Cups – Tarot of Marseilles

Lá 6 of Cups – Tarot of Marseilles

6 of Cups Six of Cups. Hai hàng sáu cốc đối diện với nhau xung quanh một đường trục; đó…
Lá 4 of Pentacles – Tarot of Marseilles

Lá 4 of Pentacles – Tarot of Marseilles

4 of Pentacles Four of Pentacles. Ở đây, con phượng hoàng mà hai thiên thần đang chuẩn bị hiến tế…
Lá XVIII. The Moon – Tarot of  Marseilles

Lá XVIII. The Moon – Tarot of Marseilles

XVIII – The Moon (La Lune) Năng Lượng Nữ Tính Dễ Tiếp Nhận Mặt trăng là một trong những biểu…
Lá 2 of Cups – Tarot of Marseilles

Lá 2 of Cups – Tarot of Marseilles

2 of Cups Two of Cups. Những gì chúng ta thấy ở đây là tập hợp những mộng mơ say…
Lá 10 of Pentacles – Tarot of Marseilles

Lá 10 of Pentacles – Tarot of Marseilles

10 of Pentacles Ten of Pentacles. Chu kỳ vật chất đã được hoàn thành, như được thể hiện bởi sự thay…
Lá V. The Pope – Tarot of Marseilles

Lá V. The Pope – Tarot of Marseilles

V – The Pope (Le Pape) Người trung gian, Cầu nối, Lý tưởng The Pope mang con số 5. Con…
Lá VII. The Chariot – Tarot of  Marseilles

Lá VII. The Chariot – Tarot of Marseilles

VII – The Chariot (Le Chariot) Hành Động Trong Thế Giới Thực The Chariot là con số 7 trong chuỗi…
Lá Queen of Pentacles – Tarot of Marseilles

Lá Queen of Pentacles – Tarot of Marseilles

Queen of Pentacles Bà đang nhìn về một đồng tiền lớn mà bà đang giữ chặt trong tay và ngang…
Lá King of Wands – Tarot of Marseilles

Lá King of Wands – Tarot of Marseilles

King of Wands Quyền trượng của ông là một quyền trượng lớn đang tựa vào chân ông và trụ xuống…
Lá King of Cups – Tarot of Marseilles

Lá King of Cups – Tarot of Marseilles

King of Cups Ông dường như là người đàn ông của sự lão luyện, và chúng ta có thể tin…
Lá Knight of Swords – Tarot of Marseilles

Lá Knight of Swords – Tarot of Marseilles

Knight of Swords Đội một chiếc mũ sắt, mặc một bộ giáp, được trang bị một thanh gươm dài như…
Lá 6 of Swords – Tarot of Marseilles

Lá 6 of Swords – Tarot of Marseilles

6 of Swords Six of Swords. Bước đầu tiên tiến vào niềm vui thánh thiện (lá 6) cũng là một…
Lá Knave of Cups – Tarot of Marseilles

Lá Knave of Cups – Tarot of Marseilles

Knave of Cups Trên đầu anh đội một chiếc vương miện hoa giống như cô gái trẻ ở lá Lover (VI),…
Lá 6 of Wands – Tarot of Marseilles

Lá 6 of Wands – Tarot of Marseilles

6 of Wands Six of Wands. Ở đây, Wands đạt đến biểu hiện cơ bản của mình – đó là…
Lá XIIII. Temperance – Tarot of  Marseilles

Lá XIIII. Temperance – Tarot of Marseilles

Lá XIIII – Temperance (Tempérance) Bảo Vệ, Tuần Hoàn, Hàn Gắn Temperance, số 14, khắc họa một thiên thần. Lá…