Lá Knight of Swords – Tarot of Marseilles

Lá Knight of Swords – Tarot of Marseilles

Knight of Swords Đội một chiếc mũ sắt, mặc một bộ giáp, được trang bị một thanh gươm dài như…
Lá 6 of Swords – Tarot of Marseilles

Lá 6 of Swords – Tarot of Marseilles

6 of Swords Six of Swords. Bước đầu tiên tiến vào niềm vui thánh thiện (lá 6) cũng là một…
Lá Knave of Cups – Tarot of Marseilles

Lá Knave of Cups – Tarot of Marseilles

Knave of Cups Trên đầu anh đội một chiếc vương miện hoa giống như cô gái trẻ ở lá Lover (VI),…
Lá 6 of Wands – Tarot of Marseilles

Lá 6 of Wands – Tarot of Marseilles

6 of Wands Six of Wands. Ở đây, Wands đạt đến biểu hiện cơ bản của mình – đó là…
Lá XIIII. Temperance – Tarot of  Marseilles

Lá XIIII. Temperance – Tarot of Marseilles

Lá XIIII – Temperance (Tempérance) Bảo Vệ, Tuần Hoàn, Hàn Gắn Temperance, số 14, khắc họa một thiên thần. Lá…
Lá 8 of Swords – Tarot of Marseilles

Lá 8 of Swords – Tarot of Marseilles

8 of Swords Eight of Swords. Trí tuệ đạt đến mức hoàn hảo: trống rỗng. Lá bài này ám chỉ…
Lá 10 of Wands – Tarot of Marseilles

Lá 10 of Wands – Tarot of Marseilles

10 of Wands Ten of Wands. Sau khi hoàn thành chu kỳ của mình, Wand chia thành hai, mở ra…
Lá IIII. The Emperor- Tarot of Marseilles

Lá IIII. The Emperor- Tarot of Marseilles

IIII – The Emperor (L’Empereur) Tính Ổn Định Và Làm Chủ Thế Giới Vật Chất Emperor mang số 4, kết…
Lá 7 of Swords – Tarot of Marseilles

Lá 7 of Swords – Tarot of Marseilles

7 of Swords Seven of Swords. Trí tuệ, chạm đến sự linh lợi cao nhất và ở ngưỡng rìa hoàn…
Lá 10 of Swords – Tarot of Marseilles

Lá 10 of Swords – Tarot of Marseilles

10 of Swords Ten of Swords. Quá trình biến đổi đã đi đến hồi kết; không còn một mà là…
Lá 7 of Wands – Tarot of Marseilles

Lá 7 of Wands – Tarot of Marseilles

7 of Wands Seven of Wands. Lá bài này phản ánh một thời khắc tuyệt vời của sự cởi mở…
Lá 9 of Wands – Tarot of Marseilles

Lá 9 of Wands – Tarot of Marseilles

9 of Wands Nine of Wands. Trên cấp độ này, Wand đang đối mặt với lựa chọn giữa sự sống…
Lá 8 of Cups – Tarot of Marseilles

Lá 8 of Cups – Tarot of Marseilles

8 of Cups  Eight of Cups. Ở cấp độ này, Cup đã đạt đến độ hoàn hảo thể hiện ở…
Lá 4 of Cups – Tarot of Marseilles

Lá 4 of Cups – Tarot of Marseilles

4 of Cups Four of Cups. Ở đây tình yêu được củng cố vững chắc và rõ ràng. Nền tảng…
Lá 5 of Pentacles – Tarot of Marseilles

Lá 5 of Pentacles – Tarot of Marseilles

5 of Pentacles Five of Pentacles. Trong trọng tâm của sự ổn định (bốn pentacles nằm ở bốn góc của…
Lá III. The Empress – Tarot of Marseilles

Lá III. The Empress – Tarot of Marseilles

III. The Empress (L’Impératrice) Bùng Nổ Sáng Tạo, Biểu Hiện Empress, giống như tất cả các lá bài của cấp…
Lá 10 of Cups – Tarot of Marseilles

Lá 10 of Cups – Tarot of Marseilles

10 of Cups Ten of Cups. Đạt đến kết thúc của tiến trình phát triển, con đường mà trái tim…
Lá 5 of Swords – Tarot of Marseilles

Lá 5 of Swords – Tarot of Marseilles

5 of Swords Five of Swords. Đây là sự xuất hiện của một góc nhìn mới, một ý tưởng mới.…