Lá Queen of Chalices – Silver Witchcraft Tarot

Lá Queen of Chalices – Silver Witchcraft Tarot

Queen of Chalices Người bạn tâm tình Học hỏi và cảm nhận về mặt cảm xúc Mô tả: Một người…
Lá 5 of Pentacles – Silver Witchcraft Tarot

Lá 5 of Pentacles – Silver Witchcraft Tarot

5 of Pentacles Buông trôi những gì vô ích Ý nghĩa bộ nguyên tố: sự gắn kết, ổn định, sự…
Lá XVI. The Tower – Silver Witchcraft Tarot

Lá XVI. The Tower – Silver Witchcraft Tarot

XVI – The Tower Tinh Thần Năng lượng Cung hoàng đạo: Sao Hỏa (Mars) Nguyên tố: Lửa Mô tả: Phía…
Lá V. The High Priest – Silver Witchcraft Tarot

Lá V. The High Priest – Silver Witchcraft Tarot

V – The High Priest Vật chất Vạn vật Cung hoàng đạo: Kim Ngưu (Taurus) Nguyên tố: Đất  Mô tả:…
Lá III. The Empress - Silver Witchcraft Tarot

Lá III. The Empress – Silver Witchcraft Tarot

III. The Empress Vật chất Nữ thần Cung hoàng đạo: Kim Tinh (Venus) Nguyên tố: Đất Mô tả: Một trinh…
Lá 10 of Wands – Silver Witchcraft Tarot

Lá 10 of Wands – Silver Witchcraft Tarot

10 of Wands Lửa cháy dưới nền tuyết Ý nghĩa bộ nguyên tố: năng lượng, đam mê, nghị lực, chủ…
Lá King of Pentacles – Silver Witchcraft Tarot

Lá King of Pentacles – Silver Witchcraft Tarot

King of Pentacles Người cho đi Học hỏi và cảm nhận về sự ổn định Mô tả: Một người đàn…
Lá Ace of Pentacles – Silver Witchcraft Tarot

Lá Ace of Pentacles – Silver Witchcraft Tarot

Ace of Pentacles Sợi chỉ kết nối tất cả Ý nghĩa bộ nguyên tố: sự gắn kết, ổn định, sự…
Lá XIX. The Sun – Silver Witchcraft Tarot

Lá XIX. The Sun – Silver Witchcraft Tarot

XIX – The Sun  Tinh thần Thánh Thần Cung hoàng đạo: Mặt Trời Nguyên tố: Lửa Mô tả: The Sun đang…
Lá Page of Chalices – Silver Witchcraft Tarot

Lá Page of Chalices – Silver Witchcraft Tarot

Page of Chalices Người mơ mộng Học hỏi và cảm nhận về mặt cảm xúc Mô tả: Một phụ nữ…
Lá XX. Judgement – Silver Witchcraft Tarot

Lá XX. Judgement – Silver Witchcraft Tarot

XX – Judgement Tinh thần Vạn Vật Cung hoàng đạo: Thiên Vương Tinh (Pluto) Nguyên tố: Lửa Mô tả: Có…
Lá Queen of Swords – Silver Witchcraft Tarot

Lá Queen of Swords – Silver Witchcraft Tarot

Queen of Swords Nhà phê bình Học hỏi và cảm nhận về lý trí Mô tả: Một phụ nữ mặc…
Lá Knight of Swords – Silver Witchcraft Tarot

Lá Knight of Swords – Silver Witchcraft Tarot

Knight of Swords Người chinh phục Học hỏi và cảm nhận về lý trí Mô tả: Một người đàn ông…
Lá 2 of Pentacles – Silver Witchcraft Tarot

Lá 2 of Pentacles – Silver Witchcraft Tarot

2 of Pentacles Vũ công tĩnh lặng Ý nghĩa bộ nguyên tố: sự gắn kết, ổn định, sự sống và…
Lá 7 of Wands – Silver Witchcraft Tarot

Lá 7 of Wands – Silver Witchcraft Tarot

7 of Wands Lưu giữ cho tương lai Ý nghĩa bộ nguyên tố: năng lượng, đam mê, nghị lực, chủ…
Lá 4 of Chalices – Silver Witchcraft Tarot

Lá 4 of Chalices – Silver Witchcraft Tarot

4 of Chalices Mắt bão của sự vui mừng Ý nghĩa bộ nguyên tố: bí ẩn, cảm giác và cảm…
Lá Ace of Swords – Silver Witchcraft Tarot

Lá Ace of Swords – Silver Witchcraft Tarot

Ace of Swords Nguồn gốc của ngôn từ Ý nghĩa bộ nguyên tố: sự giao tiếp, duy lý, trí tuệ,…
Lá IX. The Hermit – Silver Witchcraft Tarot

Lá IX. The Hermit – Silver Witchcraft Tarot

IX – The Hermit Trí tuệ Vạn vật Cung hoàng đạo: Xử Nữ (Virgo) Nguyên tố: Đất Mô tả: Một…