Lá King of Wands – Silver Witchcraft Tarot

Lá King of Wands – Silver Witchcraft Tarot

King of Wands Kiến trúc sư Học hỏi và cảm nhận về sự sáng tạo Mô tả: Một người đàn…
Lá 5 of Wands – Silver Witchcraft Tarot

Lá 5 of Wands – Silver Witchcraft Tarot

5 of Wands Cuộc sống tuần hoàn Ý nghĩa bộ nguyên tố: năng lượng, đam mê, nghị lực, chủ động…
Lá 8 of Pentacles – Silver Witchcraft Tarot

Lá 8 of Pentacles – Silver Witchcraft Tarot

8 of Pentacles Chuẩn bị ánh sáng Ý nghĩa bộ nguyên tố: sự gắn kết, ổn định, sự sống và…
Lá Ace of Chalices – Silver Witchcraft Tarot

Lá Ace of Chalices – Silver Witchcraft Tarot

Ace of Chalices Một dòng chảy hài hòa của tâm hồn Ý nghĩa bộ nguyên tố: bí ẩn, cảm giác…
Lá Knight of Wands – Silver Witchcraft Tarot

Lá Knight of Wands – Silver Witchcraft Tarot

Knight of Wands Lãng khách Học hỏi và cảm nhận về sự sáng tạo Mô tả: Một người đàn ông…
Lá 5 of Chalices – Silver Witchcraft Tarot

Lá 5 of Chalices – Silver Witchcraft Tarot

5 of Chalices Cho và Nhận Ý nghĩa bộ nguyên tố: bí ẩn, cảm giác và cảm xúc Ý nghĩa…
Lá Page of Swords – Silver Witchcraft Tarot

Lá Page of Swords – Silver Witchcraft Tarot

Page of Swords Người học hỏi Học hỏi và cảm nhận về lý trí Mô tả: Một người phụ nữ…
Lá VII. The Chariot – Silver Witchcraft Tarot

Lá VII. The Chariot – Silver Witchcraft Tarot

VII – The Chariot Vật chất Năng lượng Cung hoàng đạo: Cự Giải (Cancer) Nguyên tố: Nước Mô tả: Một…
Lá Knight of Chalices – Silver Witchcraft Tarot

Lá Knight of Chalices – Silver Witchcraft Tarot

Knight of Chalices Nghệ sỹ Học hỏi và cảm nhận về mặt cảm xúc Mô tả: Một người đàn ông…
Lá 8 of Chalices – Silver Witchcraft Tarot

Lá 8 of Chalices – Silver Witchcraft Tarot

8 of Chalices Con sóng buổi đêm Ý nghĩa bộ nguyên tố: bí ẩn, cảm giác và cảm xúc Ý…
Lá Queen of Chalices – Silver Witchcraft Tarot

Lá Queen of Chalices – Silver Witchcraft Tarot

Queen of Chalices Người bạn tâm tình Học hỏi và cảm nhận về mặt cảm xúc Mô tả: Một người…
Lá 5 of Pentacles – Silver Witchcraft Tarot

Lá 5 of Pentacles – Silver Witchcraft Tarot

5 of Pentacles Buông trôi những gì vô ích Ý nghĩa bộ nguyên tố: sự gắn kết, ổn định, sự…
Lá XVI. The Tower – Silver Witchcraft Tarot

Lá XVI. The Tower – Silver Witchcraft Tarot

XVI – The Tower Tinh Thần Năng lượng Cung hoàng đạo: Sao Hỏa (Mars) Nguyên tố: Lửa Mô tả: Phía…
Lá V. The High Priest – Silver Witchcraft Tarot

Lá V. The High Priest – Silver Witchcraft Tarot

V – The High Priest Vật chất Vạn vật Cung hoàng đạo: Kim Ngưu (Taurus) Nguyên tố: Đất  Mô tả:…
Lá III. The Empress - Silver Witchcraft Tarot

Lá III. The Empress – Silver Witchcraft Tarot

III. The Empress Vật chất Nữ thần Cung hoàng đạo: Kim Tinh (Venus) Nguyên tố: Đất Mô tả: Một trinh…
Lá 10 of Wands – Silver Witchcraft Tarot

Lá 10 of Wands – Silver Witchcraft Tarot

10 of Wands Lửa cháy dưới nền tuyết Ý nghĩa bộ nguyên tố: năng lượng, đam mê, nghị lực, chủ…
Lá King of Pentacles – Silver Witchcraft Tarot

Lá King of Pentacles – Silver Witchcraft Tarot

King of Pentacles Người cho đi Học hỏi và cảm nhận về sự ổn định Mô tả: Một người đàn…
Lá Ace of Pentacles – Silver Witchcraft Tarot

Lá Ace of Pentacles – Silver Witchcraft Tarot

Ace of Pentacles Sợi chỉ kết nối tất cả Ý nghĩa bộ nguyên tố: sự gắn kết, ổn định, sự…