Monday, March 30, 2020
Crystal Visions Tarot

Crystal Visions Tarot

  Lá XIII. Death – Crystal Visions Tarot

  XIV. Death Lá bài Death tượng trưng cho sự kết thúc một vấn đề nào đó để mở lối cho sự thay đổi. Nó có...

  Lá VIII. Strength – Crystal Visions Tarot

  VIII. Strength Lá bài Strength biểu thị sức mạnh nội tại và sự can đảm. Lòng kiên nhẫn, sự tử tế, tự tin và ý...

  Lá King of Cups – Crystal Visions Tarot

  King of Cups  King of Cups mạnh mẽ, khôn ngoan, kiên nhẫn, trung thực và tử tế. King of Cups có trực giác tốt và...

  Lá Queen of Wands – Crystal Visions Tarot

  Queen of Wands Queen of Wands quyến rũ, mê hoặc, tràn trề năng lượng, tự tin, nồng ấm. Dù không hay thể hiện tình cảm...

  Lá Ace of Pentacles – Crystal Visions Tarot

  Ace of Pentacles Ace of Pentacles biểu thị cho các phương tiện để vươn tới đích hoặc để hiện thực hóa những ước mơ của...

  Lá Four of Cups – Crystal Visions Tarot

  Four of Cups Four of Cups là lá bài của sự lãnh đạm, buồn chán hoặc lấy mình làm trung tâm. Nó cũng có thể...

  Lá Five of Cups – Crystal Visions Tarot

  Five of Cups Lá bài Five of Cups tượng trưng cho sự mất mát, không hoàn thành hoặc mất dần mục tiêu. Lá bài biểu...

  Lá Two of Swords – Crystal Visions Tarot

  Two of Swords Lá bài Two of Swords tượng trưng cho việc đi đến bế tắc và không lối thoát. Nó chỉ sự từ chối...

  Lá Ten of Cups – Crystal Visions Tarot

  Ten of Cups Ten of Cups là lá bài của niềm vui, sự thanh bình, sự hoàn thành và gia đình. Nó là sự pha...

  Lá Ten of Wands – Crystal Visions Tarot

  Ten of Wands Lá bài Ten of Wands đại diện cho cảm giác nặng nề, bị quá tải và đang vật lộn với gánh nặng...