Monday, August 8, 2022
Mary-el Tarot

Mary-el Tarot

  Lá The Fool – Bộ Bài Mary-el Tarot

  0. The Fool Nơi mà bạn vấp ngã chính là nơi cất giấu kho báu của bạn. - Joseph Campbell- Thứ chứa đựng trong chiếc túi của...

  Lá The Magician – Bộ Bài Mary-el Tarot

  I. The Magician Nếu Fool là con số không, thì Magician lại là tất cả. Nó chứa đựng tất cả mọi thứ, và tất cả...

  Lá The High Priestess – Bộ Bài Mary-el Tarot

  II. The High Priestess Ta là tất cả những gì đã, đang và sẽ hiện hữu, và chiếc áo choàng của ta vẫn chưa có...

  Lá The Empress – Bộ Bài Mary-el Tarot

  III. The Empress Nếu bạn chỉ lo tranh luận với người khác, bạn sẽ không có thời gian để yêu thương họ. ~ Mẹ Teressa Calcutta Có...

  Lá The Emperor – Bộ Bài Mary-el Tarot

  IV. The Emperor  The Emperor lấy đi sự đa dạng và phong phú của cuộc sống từ Empress và ngài tổ chức và lặp lại...

  Lá The Hierophant – Bộ Bài Mary-el Tarot

  V. The Hierophant Để nghiêm túc suy nghĩ và tự khiển trách bản thân Hãy nói về cuộc trò chuyện với Peasant Gần với chỗ gậy và...

  Lá The Lovers – Bộ Bài Mary-el Tarot

  VI. The Lovers Lá bài Lovers nói về sự đối lập của hôn lễ. Đàn ông và phụ nữ, năng lượng, ý tưởng, các phần...

  Lá The Chariot – Bộ Bài Mary-el Tarot

  VII. The Chariot Những gì ta phải làm không chỉ là có quyết tâm mà thôi. ~ Goethe Chriot là trọng tâm để ta có thể hiểu...

  Lá Justice – Bộ Bài Mary-el Tarot

  VIII. Justice Làm việc, kiếm tiền, hiểu rõ bản thân, tạo ra hiện thực, trở thành tiềm năng to lớn nhất. Đặt nền tảng cho...

  Lá The Hermit – Bộ Bài Mary-el Tarot

  IX. The Hermit Trong mỗi thời đại, những thiên tài đảm nhận sự tiến bộ. Từ đây, cả thế giới dõi theo họ bằng đôi...

  Rao Vặt Tổng Hợp