X. The Wheel of Fortune

Lá X. The Wheel of Fortune trong bộ Gummy Bear Tarot

Chú gấu của số phận có hình dạng nhân sư nằm trên đỉnh một bánh xe được bao quanh với các biểu tượng của nhà giả kim và các kí tự Do thái. Các kí tự là luật của thánh thần. Các con vật đại diện cho các nguyên tố, các thế hệ, hình dáng bên ngoài.

ĐIỂM MẠNH: Niềm hạnh phúc. Đối phó tốt với sự thay đổi. Hòa hợp với dòng chảy của cuộc đời, chứ không phản kháng nó. Sẵn sàng học hỏi. Sự thấu hiểu. Tính tự do tự tại. Bạn sẽ không trải qua bất cứ điều gì mà không có ý nghĩa với bạn.

ĐIỂM YẾU: Nhiều lo nghĩ. Cảm thấy bất lực. Tránh né thử thách. Hy vọng sự thay đổi nhưng lại sợ thay đổi. Chờ đợi trong hoang mang. Bạn biết một giải pháp, nhưng nó không giải quyết được vấn đề.

LỜI KHUYÊN: Hãy chấp nhận một cách sáng tạo rằng đó là như vậy, và rằng nó sẽ như vậy.

Sách Gummy Bear Tarot – Dietmar Bittich

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Gummy Bear Tarot

LEAVE A REPLY