Lá Wisdom – Witchlings Deck

Câu thần chú Wisdom trong bộ Witchlings Deck

Wisdom

Sự khôn khoan từ bên trong nuôi dưỡng những kỹ năng cần thiết để nhận thấy được mọi vấn đề.

Bạn có thể kết nối tới những năng lượng của những thông tin cao hơn khiến chúng mở rộng sự hiểu biết của bản thân mình. Bằng cách sử dụng trí tuệ tiềm ẩn, bạn sẽ hành động với niềm hân hoan tuyệt nhất trong tâm trí, phấn đấu cho sự tồn tại tuyệt vời hơn nữa. Khi bạn làm vậy, bạn sẽ khám ra phá ra nơi mà quyền lực của tinh thần và những vấn đề thuộc về tinh thần mà sự quan trọng của chúng như tri thức được đánh thức và nuôi dưỡng sự thật sâu thẳm nhất, có và không. Trí tuệ cho phép bạn kiểm soát mọi sự việc xảy ra với việc phát ra sự bình yên và phản ứng tốt. Với trí tuệ, kĩ năng sẽ nhìn qua mọi khả năng. Thế giới đang được đầy ắp những dòng thông tin. Bạn cần một lượng lớn thông tin cho bản thân bạn và trí óc của bạn.

Witchlings Book of Spells – Paulina Cassidy

Bảng tra cứu 40 câu thần chú Witchlings

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply