Lá Wheel – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Wheel

Lá Wheel - Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards 1
Ý nghĩa lá Wheel trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Tính không quả quyết. Cho phép cuộc sống của bạn diễn ra theo hướng vô định, không mục đích. Giống như bánh xe này, cuộc sống của bạn không có phương hướng cụ thể, cũng như không gắn liền với bất cứ điều gì. Lá bài này cảnh báo bạn rằng đây là thời điểm cần chăm lo cho cuộc sống của bạn và cho nó một phương hướng và mục đích cụ thể. Điều này có thể nói đến một khía cạnh trong cuộc sống của bạn hoặc nó có thể áp dụng cho tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của bạn.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply