Lá VI. The Lovers – Black Cats Tarot

VI. The Lovers

Ý nghĩa lá VI. The Lovers trong bộ Black Cats Tarot

Lá bài này gợi ý tin tức về quan hệ và hành động của người khác. Những năng lượng mới tác động Đối Tượng đến với chúng ta mang những mơ ước, quà tặng, và những lời hứa. Đã đến lúc chúng ta mở lòng với cuộc sống và nâng cao ý thức qua những cam kết.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Dịch: Dung Bim

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply