Lá Two of Coins – Golden Tarot

Two of Coins

Lá Two of Coins - Golden Tarot

Người đàn ông tung hứng hai đồng xu trên dây thừng xanh trên đầu cây gậy. Ở phía xa, hai chiếc thuyền đang đi trên bờ biển dập dềnh sóng.

Ý nghĩa: Đồng thuận giữa mâu thuẫn và thay đổi. Cân bằng thành công những sự ưu tiên đầy mâu thuẫn. Duy trì khả năng kiểm soát trong những tình huống đầy áp lực – sự khéo léo và tài ngoại giao sẽ đến với bạn qua những thời điểm khó khăn.

Nghĩa ngược: Đầu tư nghèo nàn, nợ nần và nỗi lo tài chính.

Nhiều lá Two trong trải bài: Ba lá Two có nghĩa là việc điểm lại, tái cơ cấu, và tái tổ chức là rất cần thiết. Bốn lá Two hàm chỉ đến những cuộc đối thoại, thảo luận và tham vấn.

Sách Golden Tarot – Kat Black

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Golden Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply