Teapot 

Ý nghĩa lá Teapot trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Teapot trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Tình bạn sâu đậm với một người cùng giới. Một cái ấm trà, được trang trí trái cây và hoa, chứa đầy trà nóng. Một làn hơi nước thoát ra từ vòi của ấm trà. Ấm trà ám chỉ sự chia sẻ và cho đi. Lá bài này có nghĩa rằng bạn hoặc có hoặc sẽ có được một tình bạn sâu sắc với một người cùng giới tính.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

LEAVE A REPLY